IDEAs

สร้างสรรงานฉลาก หลากหลายไอเดีย ด้วยเครื่องพิมพ์ฉลาก P-Touch Cube จากบราเดอร์
เป็นเครื่องพิมพ์ฉลากแบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รุ่นล่าสุดที่ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ
ผ่านแอพพลิเคชั่น P-Touch Design&Print ใหม่ ที่มาพร้อมกับแบบงานพิมพ์สำเร็จรูป